De Praktijk

praktijk_klein

ProCorpus beschikt over een moderne praktijkruimte.

ProCorpus Osteopathie is een innovatief en modern ingerichte praktijk gelegen in het prachtige Katwijk aan Zee. Er is een zeer ruime praktijkruimte voorhanden alwaar behandeld kan worden en tevens (sport)bewegingsanalyses kunnen worden gemaakt. Er worden patiënten met zeer uiteenlopende klachten uit heel Nederland geholpen.

ProCorpus levert volwaardige osteopatische begeleiding en behandeling aan jong en oud.
Met als doel een optimale gezondheidssituatie te creëren waarbij storingen en beperkingen geen belemmering veroorzaken in het dagelijks functioneren (sporten, werken en andere activiteiten).

De behandelkamer.

De behandelkamer.

Er wordt door ProCorpus gestreefd naar zoveel mogelijk preventief begeleiden en behandelen van patiënten, om de gezondheid zodanig goed te houden dat het lichaam uitstekend kan reageren op mogelijke verstoringen van de interne balans.

Privacy staat bij ProCorpus hoog in het vaandel. Alle persoonlijke informatie wordt volgens de wettelijke bepalingen en de eisen van de Nederlandse Vereniging van Osteopaten (NVO) en het Nederlands Register voor Osteopaten (NRO) zorgvuldig bewaard.

Privacy verklaring:
ProCorpus Osteopathie gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. ProCorpus Osteopathie deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. ProCorpus Osteopathie bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. ProCorpus Osteopathie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. ProCorpus Osteopathie vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. ProCorpus Osteopathie informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. ProCorpus Osteopathie informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. ProCorpus Osteopathie informeert patiënten indien ProCorpus Osteopathie bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.