Dennis Martijn uw osteopaat

IMG_2435Bewegen heeft altijd centraal gestaan in het leven van Dennis Martijn. Opgegroeid in het historische Leiden is hij al heel jong zeer actief geweest in diverse takken van sport (w.o. voetbal, taekwondo, mountainbiken en hardlopen), daarnaast heeft het fysiek functioneren hem altijd geboeid. Geïntrigeerd door lichaamshouding, postuur en beweegpatronen.

Dennis is al jong gefascineerd geraakt door bewegingstechnieken. Al analyserend is Dennis zijn lagere en middelbare schooltijd doorgelopen. In eerste instantie niet bewust maar later steeds meer gefascineerd geraakt door de grote verscheidenheid aan manieren van bewegen bij klasgenoten, vrienden en medesportbeoefenaren. In eerste instantie leek het er dan ook op dat Dennis een opleiding ging doen tot leraar lichamelijke opvoeding. Maar persoonlijk blessureleed confronteerde hem met de boeiende wereld van de fysiotherapie.

De fysiotherapiestudie was een letterlijke verademing. Waar het studeren op de middelbare school hem weinig kon inspireren, zo intens groot was het contrast met de gekozen studierichting. Vanaf de allereerste dag zat hij met grote passie te studeren en voelde hij zich thuis tussen zoveel gelijkgestemden die allen voor het prachtige beroep van fysiotherapeut hadden gekozen.

 

Curriculum Vitae:

Mavo (diploma 1992)

Havo (diploma 1994)

Fysiotherapie (diploma 1998)

Osteopathie (diploma met onderscheiding 2008)

Sportosteopathie (diploma 2010)

Kinderosteopathie (diploma 2019)

 

Lees verder over Dennis

Maar al tijdens het laatste deel van deze studie, waar hij zich een zekere visie op fysiek functioneren aan het vormen was, wist Dennis al dat hij meer wilde. Na het behalen van zijn fysiotherapiediploma besloot Dennis eerst praktijkervaring op te gaan doen alvorens te beslissen welke vervolgstudie zijn keuze zou worden. Door de opgedane ervaringen ontwikkelde hij steeds meer een eigen idee over wat hij vond dat je als therapeut voor een patiënt kon en moest betekenen. Ook kreeg hij inzicht in zijn eigen sterke punten. Daar waar de fysiotherapie zich steeds meer ontwikkelde in het actief betrekken van de patiënt in het herstelproces door voornamelijk oefeningen te doen, wat overigens meestal zeer zinvol kan zijn, wist Dennis steeds meer dat hij dit als therapeut niet wilde omdat naar zijn inzicht daarbij vaak voorbij gegaan werd aan de eigenlijke reden van het ontwikkelen van een klacht. Ook het uitzicht om voornamelijk toeschouwer te zijn in plaats van manueeltherapeut kon hem niet bekoren.

Hij is veel liever zelf in beweging. Door deze ontwikkelingen besloot Dennis stappen te ondernemen voor het gaan doen van een vervolgstudie. In deze oriëntatie heeft er afweging plaatsgevonden tussen de opleidingen sportfysiotherapie, manueeltherapie en osteopathie. Al vrij snel werd het hem duidelijk dat de osteopathie het dichtste aansloot bij zijn eigen kwaliteiten en visie. Vervolgens werden er een aantal osteopathie studies vergeleken alvorens een besluit te maken waar Dennis zich ging inschrijven. Voorop stond voor hem kwaliteit van de opleiding en kwaliteit van de docenten. Hierop gelet kwam hij uit bij The International Academy of Osteopathy (IAO) in Gent (België). Deze studie onderscheidt zich van andere studies door geauditeerde kwaliteitsnormering, een kwalitatief hoogstaand docententeam en een zeer ruime ervaring. Dennis vond dit overtuigend genoeg om af te reizen naar het Vlaamse land. In België bestaat de osteopathie al bijna 90 jaar. In Nederland pas 30 jaar. Gedurende deze 5-jarige studie merkte Dennis dat dit, nog meer dan de fysiotherapiestudie, aansloot bij zijn passie voor bewegen. Het opdoen van een zeer grote kennis op het gebied van anatomie, fysiologie, embryologie en pathologie was letterlijk een verrijking van het leven. Steeds meer geboeid door het wonderlijke van het lichaam is Dennis dan ook na 5 intense jaren met onderscheiding afgestudeerd. Na de afronding van de studie heeft Dennis zich voorbereid op het starten van een eigen praktijk. Deze heeft dan ook het levenslicht gezien begin 2009 : ProCorpus Osteopathie was geboren. ProCorpus betekent letterlijk: voor het lichaam. Dennis zal dan ook alles proberen te doen wat voor uw lichaam het allerbeste is. De energie was nog steeds niet op. Er deed zich een unieke mogelijkheid voor. De opleiding in Gent ging namelijk voor het eerst een 2 jarige studie aanbieden tot osteopaat in de sport. Geweldig, alsof het zo heeft moeten zijn. Zonder enige twijfel sloot Dennis zich hierbij aan om zijn kennis en kunde met zijn andere passie te kunnen integreren. Na 2 prachtige jaren kon Dennis dan ook als eerste Nederlander de titel gaan dragen van sportosteopaat. Door deze specialisatie is Dennis in staat zich in Nederland te onderscheiden. Hierdoor is het percentage sporters met klachten nog steeds groeiende die zich wekelijks verwonderen wat osteopathie voor een sporter kan betekenen. Gedreven door passie voor bewegen en het helpen van mensen daarbij staat Dennis geen moment stil in zijn ontwikkeling.

Nog steeds worden diverse cursussen, lezingen, conferenties en symposia bezocht in binnen- en buitenland om keer op keer nog beter iemand van dienst te kunnen zijn. De successen die daarbij worden behaald zijn voor Dennis een drijfveer om het uiterste te geven in een persoonlijk en zeer betrokken sfeer. De ambities van ProCorpus Osteopathie zijn dan ook heel persoonlijk. Ieder individu, jong of oud, sporter of niet sporter heeft het recht om klachtenvrij te kunnen functioneren en daarbij recht op zo goed mogelijke zorg en begeleiding. ProCorpus Osteopathie helpt u graag daarbij. Om de kwaliteit van de aangeboden zorg te waarborgen is Dennis geregistreerd lid van de Nederlandse vereniging voor Osteopathie (N.V.O.) en het Nederlands Register van Osteopaten (N.R.O.).