Samenwerkingen

Samenwerkingen

ProCorpus Osteopathie hecht veel waarde aan een nauwe relatie met artsen, specialisten en paramedici om de aangeboden zorg voor de patiënt zo doeltreffend en prettig mogelijk te maken. Gestreefd wordt naar contacten met topmensen binnen hun vakgebied.

Maandelijks vindt er overleg plaats met collega osteopaten ter bevordering van de kwaliteit van de aangeboden zorg. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld, referaten gehouden, wordt er casuïstiek besproken en worden opgedane praktische vaardigheden bij nieuwe cursussen geoefend.

Relaties waar ProCorpus regelmatig mee samenwerkt:

 

ProCorpus werkt samen met collega's in diverse disciplines.

ProCorpus werkt samen met collega’s in diverse disciplines.

SportpsychologieOefentherapieSportmassageFysiotherapieVoeding