Tarieven

Consultvormen en Prijzen 2024

 

Consult Osteopathie kind van 0 tot 12 jaar:

  • Gereserveerde tijd = 30 – 45 minuten.
  • Kosten = €80,00 
  • Bestaat uit:

Intake.

Uitgebreid osteopatisch onderzoek.

Bespreking osteopatische diagnose.

Osteopatische behandeling.

Advies met betrekking tot eventuele vervolgbehandeling of verwijzing naar een andere specialist.

 

Eerste Consult Osteopathie vanaf 12 jaar:

  • Gereserveerde tijd = 45 minuten.
  • Kosten = €95,00
  • Bestaat uit:

Uitgebreid vraaggesprek (intake)

Uitgebreid osteopatisch onderzoek

Bespreking osteopatische diagnose

Eerste osteopatische behandeling.

 

Vervolgconsult Osteopathie vanaf 12 jaar:

  • Gereserveerde tijd = 45 minuten.
  • Kosten = €95,00
  • Bestaat uit:

Bespreking van uw ervaringen na de voorgaande behandeling.

Kort osteopatisch onderzoek.

Uitgebreide osteopatische behandeling.

 

Telefonisch consult: Gratis

Verslaglegging op aanvraag van verzekeringsmaatschappij: €85,00

 

Betalingen dienen direct na afloop van het consult te worden voldaan. Dit kan contant of via een Pinbetaling. U krijgt de rekening met bewijs van betaling mee voor uw eigen administratie.

Aankondiging tarief voor 2024:
Het afgelopen jaar heb ik geïnvesteerd in onder andere een opleiding tot ActionType Coach (www.actiontype.nl) Deze methode geeft mij inzicht en grip op de wisselwerking tussen de motoriek, de cognitie en de emotie. Het is mogelijk om via motorische oefeningen te weten te komen waar iemands natuurlijke voorkeuren liggen qua motoriek maar juist ook van mentale functies. Voor de praktijk is het van belang te weten of iemand zijn bewegingen inzet vanuit de achterste of voorste spierketen, maar ook welke mentale functies iemand inzet en in welke volgorde, om informatie te verzamelen en beslissingen te nemen. Daarnaast geeft het een goede indruk van de leefstijl, afwachtend of doelgericht. Door deze kennis te bundelen met de kennis vanuit de osteopathie ( en fysiotherapie) ben ik beter in staat om niet alleen een steeds beter passend behandelplan te maken maar ook patiënten te begeleiden/ coachen om hun gezondheid te optimaliseren. Het komende jaar zal deze kennis worden verdiept en worden toegepast in de praktijk.