Veel gestelde vragen

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN EEN BEHANDELING IN 2024?
Het tarief is €95,00 voor een zitting van 45 minuten. Er is geen toeslag van toepassing voor een behandeling in de avond of op zaterdag. Een consult voor een kind van 0-12 jaar kost €80,00, gereserveerde tijd is 30-45 minuten.

KRIJG IK EEN REKENING VOOR EEN NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK?
Een niet nagekomen afspraak wordt nooit in rekening gebracht. Ook niet als kort van te voren of helemaal geen afmelding plaatsvind. ProCorpus Osteopathie is van mening dat indien er geen inspanning ten bate van de patiënt is geleverd er ook geen kosten aan kunnen worden verbonden. Hier staat tegenover dat er wel een inspanningsverplichting van de patiënt word gevraagd om op de afspraak te verschijnen. Indien dit meerdere keren zonder duidelijk aanwijsbare redenen gebeurt, dan zal worden overlegd de behandeling in het geheel te beëindigen.

WAAROM DUURT EEN BEHANDELING 45 MINUTEN?
Iedere Osteopaat moet zich houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging. Het beroepscompetentieprofiel welke door de vereniging is opgesteld, schrijft voor dat een zitting 45 minuten moet duren voor volwassenen. Een volwaardige osteopatische behandeling omvat dusdanig veel behandelbare variabelen dat dit, in het algemeen, niet in een korter tijdsbestek gedaan kan worden. Behandelingen van bijvoorbeeld 30 minuten geven, in het algemeen, het lichaam niet de kans optimaal te reageren en te herstellen en sluiten hierbij niet aan wat osteopathie daadwerkelijk inhoud. Behandelingen van 30 minuten zullen dan ook, indien toegepast, vaker moeten worden gegeven dan behandelingen van 45 minuten voor een gelijkwaardig resultaat. Een uitzondering hierop zijn consulten voor kinderen van 0-12 jaar. Hierbij is het vaak voldoende om een afspraak van 30 minuten te maken. Het tarief hiervoor is daardoor ook lager.

KAN EEN OSTEOPAAT IETS VOOR UW KLACHTEN BETEKENEN?
U kunt bij indicaties terugvinden of uw klachten met osteopathie kunnen worden behandeld. Een osteopaat is geschoold om een groot aantal klachten te onderzoeken en te behandelen. Hij verwijst u eventueel door voor nader medisch onderzoek. ProCorpus Osteopathie stelt het op prijs als u telefonisch of per email contact opneemt om te overleggen of uw klachten behandelbaar zijn. Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden.

IS OSTEOPATHIE EEN ERKENDE VORM VAN GEZONDHEIDSZORG?
Een erkende osteopaat heeft D.O.-MRO achter zijn naam staan, is lid van het NVO (Nederlandse Vereniging Osteopathie) en geregistreerd bij het NRO (Nederlands Register Osteopathie). De vergoeding die een verzekering eventueel biedt, geldt alleen voor erkende osteopaten.

IS OSTEOPATHIE EEN BESCHERMD BEROEP?
Osteopathie is een beschermd beroep, maar iedereen mag zich osteopaat noemen. Echter, wanneer een osteopaat een fout begaat, dan zal alleen diegene die echt osteopathie gestudeerd heeft en met goed resultaat afgerond heeft, juridisch beschermd zijn. Voor een patiënt is het dus verstandig om te zoeken naar een osteopaat D.O.-MRO., want deze zijn aangesloten bij het register en daarvan weet je dus zeker dat ze erkend osteopaat zijn. Het register kun je navragen bij het NRO.

IS OSTEOPATHIE TE COMBINEREN MET ANDERE THERAPIEËN?
Osteopathie is prima te combineren met andere therapieën. Geef altijd aan, bij uw eerste bezoek, of u ergens anders ook medische behandeling ondergaat. In overleg met u en/of de andere behandelaar(s) zal worden gekeken naar de voor u meest ideale situatie.

HOE VAAK MOET IK BEHANDELD WORDEN?
Dit is afhankelijk van: de duur van uw klachten, de door u gekozen behandeldoelen en het verloop van de behandeling. Gemiddeld heeft een patiënt 4 volledige behandelingen nodig voor een duidelijk herstel van de klachten. In de regel geld: hoe korter de klachtenduur, hoe sneller het herstel en hoe minder behandelingen er nodig zijn. De periode tussen de behandelingen kan variëren van 1 week tot meerdere maanden. Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken. Veel patiënten die met succes behandeld zijn geven er de voorkeur aan om 1 of meerdere keren per jaar voor een controle te komen ter preventie van problemen. Dit gebeurt altijd in onderling overleg.

KUNNEN BABY’S EN KINDEREN OOK BEHANDELD WORDEN DOOR EEN OSTEOPAAT?
Baby’s en kinderen kunnen door een osteopaat behandeld worden. Dennis Martijn is door zijn specialistische opleiding in de kinderosteopathie veel werkzaam met kinderen en baby’s. Heel veel problemen ontstaan t.g.v. de bevalling door bijvoorbeeld te krachtige weeën, een moeilijke indaling, een vacuümbevalling, tangverlossing etc. Omdat osteopathie voor kinderen een heel zachte therapie is, kan een baby al kort na de geboorte onderzocht en behandeld worden. Hierdoor kunnen problemen voor de verdere ontwikkeling van het kind voorkomen worden.

MOET IK EERST EEN VERWIJZING VAN DE HUISARTS OF SPECIALIST HEBBEN?

Een verwijzing is niet direct nodig. Ook voor de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar is het meestal niet noodzakelijk om een verwijskaart van de huisarts te hebben.

 

 

Share