De behandeling

behandeling

Hoe werkt de behandeling van ProCorpus?

Als u voor het eerst komt of u heeft een nieuwe klacht, zal de osteopaat altijd starten met een intake. Na de intake start het onderzoek. Na het onderzoek bespreekt de osteopaat de osteopatische diagnose en het voorgestelde behandelplan met u. Nadat het behandelplan door u is goedgekeurd zal de behandeling beginnen. Vaak lukt dat nog tijdens uw eerste bezoek. Een enkele maal wordt de behandeling gestart tijdens een vervolgconsult. Voor een consult wordt 45 minuten gereserveerd.

 

1.Intake osteopathie

De osteopaat begint met een uitgebreid gesprek om een indruk te krijgen van de klacht, de problematiek en de relaties binnen het klachtenpatroon. Daarbij komen niet alleen vragen aan de orde die betrekking hebben op de klacht, maar er wordt ook aandacht besteedt aan de ziektegeschiedenis, leefgewoonten en de reden waarom uw klachten niet overgaan. Op basis van deze kennis zal het lichamelijk onderzoek plaatsvinden.

2.Test

De osteopaat begint met een aantal testen, deze testen zijn bedoeld om ernstige problematiek uit te sluiten en een indruk te krijgen van de in de klacht betrokken structuren. Vervolgens onderzoekt de osteopaat via manuele technieken (met de handen): Het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel en het orgaanstelsel op hun beweeglijkheid. Dit is een onderzoek van top tot teen. Zo worden alle blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam die met de klacht verband houden in kaart gebracht. Daarna bespreekt hij met u welke stoornissen hij gevonden heeft, hoe deze in verband staan met de klacht, hoe de klachten verholpen kunnen worden en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden.

3.Behandelplan osteopaat

Vervolgens wordt er een behandelplan gemaakt en worden de behandeldoelen met u besproken. Nadat u het behandelplan heeft goedgekeurd wordt de behandeling gestart. Indien de osteopaat voor de behandeling nog aanvullende informatie wenst of een aanvullend onderzoek of behandeling adviseert, dan zal hij dit met u bespreken. Wanneer u wenst zal hij contact opnemen met uw huisarts, fysiotherapeut of andere specialist.

Na de eerste behandeling zal de osteopaat u adviezen geven in relatie tot uw klachten. Dit kan bestaan uit huiswerkoefeningen of tips met betrekking tot voeding, arbeid of sport. Hierna wordt, indien noodzakelijk, een vervolgafspraak gemaakt.

4.Behandeling osteopathie

Alle door de osteopaat toegepaste manuele technieken hebben als gemeenschappelijk doel dat de bewegingsverliezen worden opgelost die uw herstellend vermogen in de weg staan. Uw klachten zijn namelijk ontstaan door een beperking van het herstellend vermogen. De behandeling is vaak ook gericht op andere plaatsen dan waar de klacht zich bevindt. De osteopaat geneest niet, maar nodigt uw lichaam uit om zelf te genezen door blokkades en bewegingsbeperkingen die een genezing in de weg staan op te heffen. Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken. Per keer dat u komt zullen de technieken verschillen. Technieken zijn gericht op alle lichaamsweefsels  zoals gewrichten, spieren, bindweefsels, zenuwbanen en organen. De osteopaat beoordeeld steeds wat de meest effectieve behandeling is op dat moment bij de betreffende persoon.